Automobilul Electric ?i Cortina de Fier 

    

La sfr?itul secolului XIX lea un autor francez, Jules Verne, folosea energia electrica la cele mai incredibile aplic?ii. Submarinul a reu?it. Automobilul rezist? eroic in folosirea cilului Otto sau Diesel. Implica?iile istorice se simt, motorul diesel nu are nevoie de electricitate pentru a func?iona, deci putea fi descoperit f?r? descoperirea electricit??ii. Aici e ghidu?ia, aceste motoare nu func?ioneaz? teoretic dect de la o anumit? tura?ie !
n a doua jum?tate a secolului trecut energia de fuzuine, promitea energie electric? abundent? ?i ieftin?. Francezii au ales o alt? solu?ie, energie nucleara de fisiune ?i reciclarea plutoniului rezidual in rectoare de fisiune de alt? genera?ie…deci f?r? de?euri ! Giubu?lucu? la curent e randamentul re?elelor electrice, c? nu v?d eu ?la contabil cu preten?ii de fina?ist a n?elege un pre? negativ la energie, da aci e un alt subiect, r?mne pentru alt? scrisoare.
La data de08 iunie 2009,GMa fostreorganizatdeprotec?iafalimentuluin conformitate cu dispozi?iilede la capitolul11,titlul11,Codul Statelor Unite.La data de10 iulie 2009,cufinan?arepar?ialfurnizate deGuvernulSUA,GeneralMotorsa ie?it din reorganizare ?i afostre-cotate labursele de valorimajorepe18 noiembrie 2010 cucel mai mareIPO.
?i apare pe pia??, conform cu comanda politic?, un automobil electric care m-a uimit prin tehnica de avangard? inclus? !
Minunat, da am ?i eu ocazia s? v?d reac?ia unor oameni f?r? cortin? de fier pe creier ! Cump?r? ma?ini clasice puternice care scot la regim de exploatare curent performan?e energetice excelente !
Si ramne vehicolul electric pentru politicieni !
Valentin Chirosca
http://bridgeurl.com/Profile/all