Ramnia – spa?iu saturat de excroci 

5 Bani (2005)
Image via Wikipedia

Urmare a perpetuarii cortinei de fier , s? o definesc a?a cum a fost , filtrarea informa?iilor de catre militari conform cu strategia impus?, n starea actual? de diseminare informa?ionala via internet. Orice mocofan vede escrocheriile guvernamentale sau politice ?i le aplic? la orice scara. ?i le aplic? la orice ocazie in mod organizat. Mafia excrocilor.

S? pun un exemplu concret. Vin cu nevasta din SUA ?i apare un accident vascular sau un virus care are ca efect o parez? de nerv facial?. P?i asta se trateaz? intensiv la neurologie. A treia zi de la internarea intr-un alt ora?, este golit? de to?i banii care ?i avea la ea de un excroc din ora?ul natal. ?i apoi cheltuie?te, tartore, timp ?i bani pentru minimizarea daunelor. Minimizare, c? blocarea efectului terapiei prin hiperxcita?ia necesar? efectuarii excrocheriei a dus la deterior?ri care nu mai sunt reversibile. Deterior?ri fizice ale nervului facial. Nu fac eu acu pe psihologu ca s? discut de deteriorarile psihice care au fost prinse la timp ?i par?ial anihilate. P?i da, la doctori trebe s? dai bani, inclusiv la surorile din spital, bolnavul e prin defini?ie vulnerabil, excrocului i trebe numa o porti??. Urmare direct? ?i palpabil? a dezordinei financiare provocat? de guvern ?i aruncat? n ograda cosiliilor locale. Spa?iu exterior spitalului, saturat de excroci la toate nivelele, bolnavi care dau bani la doctori injura?i c? nu sunt plati?i. AKA crima organizat?. Vinovat bolnavul c? s-a mboln?vit.

Traiasc? 23 August, ziua eliber?rii Romniei de sub jugul fascist pe care l car?m cu drag ?i spor . Urm?m cu srguin?? directivele germane ca s? ias? ei din criz? ?i nu cumva s? spun? despre noi cum zic despre Greci: voi ne-a?i f?cut pe noi hitleri?ti, noi nu mai venim la voi n vacan??!

Enhanced by Zemanta